Projekty

Kobieca Akademia Sukcesu

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 72 kobiet (w tym 60 bezrobotnych i 12 biernych zawodowo) w wieku powyżej 29 r.ż. z terenu województwa podkarpackiego poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem edukacyjnozawodowym do końca IV 2020 r.