Projekty

MŁODZI - AKTYWNI - KREATYWNI

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 60 osób młodych (36 kobiet i 24 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, niezarejestrowanych w urzędach pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego, w okresie 03.2018-05.2019.
 

harmonogramy

27.12.2018
harmonogram staży - STYCZEŃ
harmonogram staży zawodowych

06.12.2018
harmonogram staży - GRUDZIEŃ
harmonogram staży zawodowych

02.11.2018
harmonogram szkolenia zawodowe - LISTOPAD
harmonogram szkolenia zawodowe

28.09.2018
harmonogram szkolenia miękkie - PAŹDZIERNIK
Harmonogram szkolenia miękkie

31.08.2018
harmonogram szkolenia miękkie - WRZESIEŃ
Harmonogram szkolenia miękkie

31.08.2018
harmonogram indywidualne doradztwo zawodowe  - WRZESIEŃ
Harmonogram Indywidualne doradztwo zawodowe

30.07.2018
harmonogram indywidualne doradztwo zawodowe - SIERPIEŃ
Harmonogram Indywidualne doradztwo zawodowe

04.07.2018
harmonogram indywidualne doradztwo zawodowe - LIPIEC
Harmonogram Indywidualne doradztwo zawodowe