Projekty

MŁODZI - AKTYWNI - KREATYWNI

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 60 osób młodych (36 kobiet i 24 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, niezarejestrowanych w urzędach pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego, w okresie 03.2018-05.2019.
 

kontakt

Biuro Projektu
ul. Łakowa 7A bud D lok 036, 90 - 562 Łódź
kom: 787 098 800
e-mail: a.bielawska@amd-group.pl