Projekty

POTENCJAŁ PODKARPACKICH KOBIET

Celem głównym projektu jest podniesienie do III 2018r. poziomu aktywizacji zawodowej min. 85% uczestniczek proj.,tj. bezrobotnych kobiet w wieku pow. 29l. z woj. podk. poprzez objęcie ich kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem, dostosowanym do ich potrzeb i możliwości.

Rekrutacja

HOG POLSKA Jakub Gibała zaprasza wszystkie kobiety zainteresowane udziałem w projekcie spełniające kryteria naboru do składania Formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od 1 grudnia 2016 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: HOG POLSKA Jakub Gibała ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 3 piętro), 35-001 Rzeszów z dopiskiem: projekt „Potencjał podkarpackich kobiet”

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

Biuro projektu „POTENCJAŁ PODKARPACKICH KOBIET” HOG POLSKA JAKUB GIBAŁA 

ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 3 piętro) 35-001 Rzeszów

kom.: 602 735 595

e- mail: staze@hogpolska.pl