Projekty

Pracujące Kobiety Podkarpacia - program zwiększenia możliwości zatrudnienia mieszkanek województwa

Podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej bezrobotnych kobiet

Rekrutacja

Nexoris  Sp. z o. o. oraz HOG POLSKA Jakub Gibała zapraszają wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie spełniające kryteria naboru do składania Formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od 1 lutego 2017 r. od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: Nexoris Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów z dopiskiem: projekt „Pracujące Kobiety Podkarpacia – program zwiększenia możliwości zatrudnienia mieszkanek województwa”

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji
i udziału w projekcie.

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA.