Projekty

Gwiazdy Kariery

Informujemy, iż  rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Gwiazdy Kariery” realizowanego HOG Polska Jakub Gibała w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w zakresie osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy

07-10-2022

Informujemy, że rekrutacja do projektu "Gwiazdy kariery" została zakończona. Do projektu zostały zakwalifikowane 132 osoby.

Harmonogram wsparcia 30-06-2022

HARMONOGRAM WSPARCIA DORADCA ZAWODOWY 30.06.

12-05-2022

Informujemy, iż  rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Gwiazdy Kariery” realizowanego HOG Polska Jakub Gibała w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w zakresie osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy