Projekty

NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE

Celem głównym projektu jest wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych wraz z doświadczeniem zawodowym i tym samym zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób powyżej 29 r.ż o niskich kwalifikacjach, pochodzących- zamieszkujacych obszar województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w okresie od 1.11.2016 – 31.03.2018 r.

 

Rekrutacja

HOG POLSKA Jakub Gibała zaprasza wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie spełniające kryteria naboru do składania Formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od 1 grudnia 2016 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: HOG POLSKA Jakub Gibała ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 3 piętro), 35-001 Rzeszów z dopiskiem: projekt „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie”

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie .

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

Biuro projektu „NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE” HOG POLSKA JAKUB GIBAŁA 

ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 3 piętro) 35-001 Rzeszów

kom.: 602 735 595

e- mail: staze@hogpolska.pl